PRENUPS

Huwelijkse voorwaarden, maar dan anders, vandaar door ons ook wel ‘Prenups’ genoemd.

Bij De Partners wordt uw overeenkomst geen technisch stuk uit de printer, maar een persoonlijk verhaal over uw verwachtingen van de relatie. Duidelijkheid over hoe u elkaar wilt verzorgen en beschermen, maar ook heel concreet over misschien lastiger te voorziene situaties, bijvoorbeeld wie gaat er voor de kinderen zorgen als die er komen.

Hélène van den Boom kijkt als notaris naar de belangen van u beiden in het verhaal en gebruikt uw taal. Het voordeel wanneer u uw eigen woorden terugleest in de akte, is dat u zich meer bewust bent van de inhoud daarvan.. Het zal dan gemakkelijker zijn om de gemaakte afspraken na te leven, waardoor minder snel onenigheid zal ontstaan. Kortom: de juridisch beste voorbereiding op een duurzame relatie!

Hélène van den Boom zal moeilijke punten bespreekbaar maken en met u uit de weg ruimen, zodat zij geen struikelblok vormen. De ervaring van Hélène leert dat dit vooral kan spelen bij het aangaan van een tweede huwelijk (al dan niet met kinderen uit een eerdere relatie) of bij ongelijke vermogenssituaties.

De Partners weet dat nog altijd bij veel ondernemers het misverstand leeft dat de echtgenoot nooit aanspraak kan maken op (de waarde van) de zaak ingeval van echtscheiding “want er zijn toch huwelijkse voorwaarden!”. Dit zal u bij De Partners niet gebeuren: wij laten u de deur niet uitgaan voordat u het snapt en er exact staat wat u bedoelt!

Omdat Hélène altijd al heeft gestreefd naar een verbeterde vorm van huwelijkse voorwaarden, is zij mede-oprichtster van Stichting Prenups. Deze stichting wil mensen, die samen een relatie aangaan, bewust maken van het belang van een goede overeenkomst. Door meer duidelijkheid te scheppen over de wederzijdse verwachtingen en het maken van concrete afspraken kan de echtgenoten een hoop ellende bespaard blijven.

> TERUG