ESTATE PLANNING

Estate planning is kortweg gezegd het begeleiden van vermogen van de ene naar de andere generatie. In de praktijk wordt vaak gedacht dat het alleen een belastingtechnische aangelegenheid is, maar niets is minder waar. Het is van groot belang ervoor te zorgen dat de achterblijvende partner/echtgenoot en/of (minderjarige) kinderen verzorgd achterblijven. Dat er een goed testament wordt opgesteld en er gedacht wordt aan een adequate oudedagsvoorziening. Ook informatieverschaffing voor de achterblijvers mag daarbij niet vergeten worden, denk daarbij aan: “waar liggen alle papieren en bij wie moet ik zijn”.

Heeft u een eigen bedrijf dan is het van belang dat u óf tijdens leven óf via uw testament uw opvolging regelt, zodat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd blijft. We moeten er toch niet aan denken dat uw levenswerk door het niet (goed) regelen bij uw overlijden geweld wordt aangedaan of in het ergste geval een langzame dood sterft!

Tezamen met dit alles willen we u – als het enigzins kan – niet al te veel belasting laten betalen. Wie doe je immers liever een plezier………je kinderen of “de fiscus”?

Hoe en wanneer Estate Planning?

Tijdens leven door middel van:

>huwelijksgoederenregime (hoe bent u juridisch getrouwd en in hoeverre kan dat beter geregeld worden)

>schenken

>bedrijfsopvolging

>overigen

Bij overlijden door middel van:

>een testament

Onze adviezen zien zowel op nationale als internationale vraagstukken. Denk daarbij aan de estate planning maar ook scheiding van Nederbelgen. Ook Spanje en Frankrijk zijn voor ons dichterbij dan de territoriale afstand. Terzake de specifieke civiele en fiscale problematiek rondom de estate planning en scheiding van Nederbelgen werken wij nauw samen met een Belgische fiscalist, een Belgische notaris en een Belgische advocate familierecht.

Helaas hebben wij de afgelopen jaren moeten constateren dat in den lande niet alleen te weinig aandacht is voor estate planning maar dat een grote groep mensen niet op de hoogte is van de noodzaak en mogelijkheden. Tevens heerst het grote misverstand dat men denkt dat estate planning alleen voor de superrijke Nederlander weggelegd is. Wij kunnen u op het hart drukken dat voor ontzettend veel mensen estate planning juist een must is.

Om u niet meteen op kosten te jagen “screenen” wij kosteloos uw huwelijkse voorwaarden en testamenten. Wij nodigen u dan ook van harte uit om een keertje ons pand in Breda te bezoeken en onder het genot van koffie en bonbon één en ander door ons te laten beoordelen.

> TERUG